Een werkende ouder kan sinds 1 mei corona-ouderschapsverlof opnemen. Hiertoe is vereist dat hij minstens één maand in dienst is en de werkgever ermee akkoord gaat.
Oorspronkelijk was 30 juni voorzien als einddatum van het corona-ouderschapsverlof. Sinds 30 juni kan de werknemer corona-ouderschapsverlof opnemen tot en met 30 september 2020. 

Het corona-ouderschapsverlof neemt de vorm aan van:
  • een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de (voor voltijders);
  • een 1/2de vermindering van een voltijdse betrekking (voor voltijders of deeltijders die minstens 3/4de werken).
  • een volledige schorsing (sinds 1 juli, enkel voor alleenstaande ouders en ouders met een kind met een handicap).
 
Zoals in het klassieke ouderschapsverlof geldt ook de voorwaarde van minstens één kind dat nog geen 12 jaar oud is.
 
Voor mindervalide kinderen geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar.
Deze valt bovendien volledig weg als een kind of volwassene met een handicap:
  • opgevangen wordt door zijn ouders en;
  • geniet van intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.  
Laatst aangepast op: 08/07/2020