Als werknemer en werkgever heb je wederzijdse verplichtingen. De werkgever is verplicht om werk aan te bieden. De werknemer is verplicht om daarop in te gaan. Kan om één of andere reden de werknemer niet ingaan op de vraag om te komen werken, dan zal er gekeken worden in ieder concreet geval wat die reden is, en of er een schorsingsgrond voorzien is.

De werknemer en werkgever kunnen altijd tot oplossingen komen, bijvoorbeeld: vakantie opnemen, toegestane onbetaalde afwezigheid, etc.
Laatst aangepast op: 29/04/2020