De vakantiewetgeving is duidelijk:  het dubbel vakantiegeld moet principieel worden betaald in de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt (artikel 45  Vakantiebesluit van 30 maart 1967).

Er is wettelijk niet voorzien in de mogelijkheid van een betaling van het dubbel vakantiegeld in schijven. Dit is dus niet toegelaten.

In de praktijk betalen de meeste werkgevers jaarlijks het dubbel vakantiegeld voor al hun bedienden in dezelfde maand uit. De werkgever kan de betaling uitstellen naar de latere, effectieve maand dat de bedienden hun hoofdvakantie opnemen, maar we adviseren ten zeerste om dit te bespreken met de overlegorganen (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging,…) op ondernemingsvlak.
Laatst aangepast op: 27/04/2020