Men beoordeelt alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de kandidaten aan de hand van de oorspronkelijk geplande verkiezingsdag Y. Dit geldt dus zowel voor de kandidaten voorgedragen op dag X+35 als de vervangende kandidaten voorgedragen tot de nieuwe dag X+76.

Voorbeeld
Een kandidaat voor de jongeren moet jonger zijn dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen. In principe zal deze jongere dus ook op de kiezerslijst van de jongeren staan. Omdat de verkiezingen verplaatst worden naar een latere datum in het jaar, zou deze jongere ouder dan 25 jaar kunnen zijn op de nieuwe verkiezingsdatum. Om dit ongewenst effect te voorkomen, zal men dus nagaan of de jongere nog geen 25 jaar was op de oorspronkelijke verkiezingsdatum.
Laatst aangepast op: 27/04/2020