Kandidaten vorige verkiezingen (2016)
 
De personeelsafgevaardigden die in de bestaande overlegorganen zetelen, maar ook de kandidaat-personeelsafgevaardigden van de verkiezingen in 2016, blijven hun ontslagbescherming genieten. Dit geldt totdat de nieuwe organen geïnstalleerd zijn op de nieuwe Y+45.

Een uitzondering hierop zijn de kandidaten van 2016 die onrechtmatig ontslagen zijn voor 17 maart 2020 en zich niet meer kandidaat hebben gesteld voor de huidige verkiezingen. 
Voor hen wordt een fictieve datum Y+45 gecreëerd om hun vergoeding te berekenen. Deze datum wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke verkiezingsdag zoals vermeld op dag X.

Ook voor onderneming waar in 2020 geen nieuw overlegorgaan meer opgericht wordt, is er een oplossing voorzien voor de ontslagbescherming.

In principe loopt de ontslagbescherming van verkozen kandidaten van de vorige verkiezingen nog tot zes maanden te tellen vanaf de eerste dag van de nieuwe verkiezingsperiode. Zonder schorsing van de verkiezingen, had de beschermingsperiode van 6 maanden beginnen lopen op 11 mei 2020.

Nu zal de beschermingsperiode van 6 maanden beginnen lopen op de eerste dag van de nieuwe verkiezingsperiode.

Kandidaten huidige verkiezingen (2020)

Kandidaten voorgedragen tot en met dag X+35 blijven beschermd tegen ontslag, ook tijdens de opschortingsperiode.

De ontslagbescherming voor vervangende kandidaten is opgesplitst over twee periodes. Meer bepaald:
  • de eerste periode die loopt van X-30 tot X+35 op basis van de oorspronkelijke kieskalender;
  • de tweede periode die begint te lopen 36 dagen voor de nieuwe dag X+36. Er wordt dus een fictieve dag X gecreëerd.
Tijdens de periode van opschorting zijn deze werknemers dus niet beschermd.
Laatst aangepast op: 27/04/2020