Wanneer er geen kandidatenlijsten zijn ingediend op X+35, kan de werkgever de verkiezingsprocedure volledig stopzetten.
De werkgever mag dus na X+35 toch nog het bericht van de volledige stopzetting aanplakken in zijn onderneming en dit bericht ook bezorgen aan de betrokken partijen.

De beroepstermijn tegen deze beslissing begint te lopen vanaf de nieuwe dag X+36.

Opgelet!
Ondernemingen waar er wel kandidatenlijsten werden ingediend en die toch tot een volledige stopzetting zouden kunnen overgaan, moeten wachten om deze vast te stellen tot de nieuwe datum Y-11.
Het betreft hier ondernemingen met evenveel of minder kandidaten op één lijst dan het aantal te begeven mandaten.
Laatst aangepast op: 27/04/2020