Principe
Alle procedurestappen genomen tot en met X+35 zijn definitief.

X+35 liep van 17 tot en met 30 maart 2020.
Het is dus bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de mandaten te herverdelen.

Ook voor ondernemingen die hun verkiezingsprocedure te laat hebben opgestart, eindigt hun procedure op X+35.

Dezelfde redenering geldt voor ondernemingen waar de procedure vertraging heeft opgelopen als gevolg van:
  • een beroep voor een arbeidsgerecht of; 
  • een schorsing.

Een rechterlijke beslissing die na X+35 valt en handelt over een procedurestap vóór X+35, beschouwt men als definitief.

Ook sommige kandidatenlijsten ontvangen na X+35 beschouwt men toch als definitief. 
Zo kan een kandidatenlijst, verzonden met de post, nog toekomen na X+35. Om te bepalen of de kandidatenlijst tijdig is verzonden, moet men rekening houden met de datum van verzending. Wanneer de datum van verzending voor X+35 ligt, zijn deze kandidatenlijsten tijdig ingediend.

Alle akkoorden die op ondernemingsvlak gesloten zijn vóór X+35 zijn ook definitief. 
Het is dus niet langer mogelijk om een reeds gesloten akkoord eenzijdig te wijzigen. We merken hier wel op dat een akkoord over stemmen per brief mogelijk is tot X+56. Wanneer de partijen al een akkoord hebben gesloten over stemmen per brief, is het mogelijk dit alsnog aan te passen tot X+56.
Akkoorden met een link naar het coronavirus worden ongeldig, tenzij de partijen hier anders over beslissen.

Uitzonderingen
Op het principe dat alle stappen voor X+35 definitief zijn, bestaan 2 uitzonderingen. De datum van de verkiezingen en de uurregeling, zoals vermeld op dag X.

Aanpassing van deze gegevens is wel nog mogelijk nadat de Koning de nieuwe verkiezingsdata heeft bepaald.

Hiervoor is het akkoord van de overlegorganen nodig. Zie ook Digifaq: "Zijn er al nieuwe verkiezingsdata bepaald?"
Laatst aangepast op: 27/04/2020