De nieuwe verkiezingsdata liggen vast in de periode van 16 tot 29 november 2020. Voor elke onderneming zal de nieuwe verkiezingsdatum in principe automatisch en zonder overleg bepaald worden.

Voorbeeld:

De oorspronkelijk verkiezingsdatum lag vast op de eerste donderdag in de eerste week. De nieuwe verkiezingsdatum zal dan ook automatisch vastliggen op de eerste donderdag in de eerste week.

Zo voorkomt men binnen de onderneming discussies om een nieuwe verkiezingsdatum te bepalen. De overlegorganen hebben wel de mogelijkheid om in akkoord af te wijken van dit automatisme.

Laatst aangepast op: 29/07/2020