In de volgende ondernemingen wordt de procedure geschorst.
Ondernemingen:
  • die de verkiezingsprocedure hebben opgestart vanaf 13 december 2019;
  • die een verkiezingsprocedure hadden moeten opstarten, maar dat te laat gedaan hebben;
  • waarbij de verkiezingsprocedure vertraging heeft opgelopen als gevolg van een beroep bij de arbeidsrechtbank of een schorsing wegens staking of tijdelijke werkloosheid.
Laatst aangepast op: 27/04/2020