Omwille van de verplichte sluiting krijg je als horecabedrijf automatisch uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Maar ook het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca voorziet een uitstel van de maandelijkse afbetalingen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Dit uitstel van betaling geldt automatisch voor alle werkgevers van paritair comité 302. Wij passen deze nieuwe betalingstermijnen dus ook automatisch toe. Enkel indien je ons expliciet hebt laten weten dat je géén uitstel van betaling van RSZ-bijdragen wil, passen we ook dit uitstel van betaling aan het Fonds niet toe.

Dit zijn de nieuwe betaaltermijnen: 
 
 
(*) De betaling moet ten laatste op 15 oktober geboekt zijn bij het Horecafonds. Maar omdat we rekening houden met een administratieve verwerkingstermijn vermelden we 6 oktober als nieuwe deadline.

Wat betekent dit concreet?
-        Voor werkgevers met een bankvolmacht zullen we de bijdragen aanbieden op 6 oktober 2020.
-        Werkgevers zonder een bankvolmacht zorgen ervoor dat de bijdragen uiterlijk 8 oktober op de rekening van SD Worx staan.

Indien je als werkgever toch geen gebruik wenst te maken van dit uitstel tot betaling, kan je de bijdragen steeds vroeger betalen. Vermeld in uw betaling zeker uw aansluitingsnummer bij SD Worx en het factuurnummer.
Laatst aangepast op: 23/04/2020