De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en de aanvullingen hierop zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (BV). Het BV-tarief bedraagt 26,75 %.

Het BV-tarief verlaagt van 26,75% tot 15% voor de wettelijke uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid. De verlaging is tijdelijk en geldt voor betalingen of toekenningen vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020. Ze heeft enkel betrekking op dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode. De uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de maand april die laattijdig worden uitbetaald, ondergaan nog steeds het tarief van 26,75%.

Deze voorheffing zegt niks over de eindbelasting.

Zowel de uitkering van de RVA als de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid betaald door de werkgever, wordt in de eindbelasting belast als normaal loon. De uitkering wordt samengevoegd met het normale loon en voordelen, én belast aan de normale, opklimmende belastingtarieven. De werknemer heeft wel recht op een belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen. Bedraagt het totaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen echter meer dan 29.600 EUR (inkomstenjaar 2020), dan valt de belastingvermindering volledig weg.

De bedrijfsvoorheffing ingehouden op het moment van de toekenning is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Dit voorschot wordt verrekend met deze eindbelasting.
Laatst aangepast op: 27/05/2020