Om te vermijden dat bouwbedrijven door de coronacrisis in financiële problemen zouden komen, voorziet PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van het zegelstelsel) een uitstel van betaling van de bijdragen voor weerverlet en getrouwheid voor het 1e en 2e kwartaal van 2020.

Dit uitstel van betaling geldt automatisch voor alle werkgevers van paritair comité 124. Wij passen deze nieuwe betalingstermijnen dus ook automatisch toe.
 
Dit zijn de nieuwe betaaltermijnen:
| Betaling voor periode             | Normale betaaltermijn     | Verlengde betaaltermijn (corona)
| Bijdragen 1e kwartaal 2020    | 30 april 2020                        | 30 juni 2020
| Bijdragen 2e kwartaal 2020    | 31 juli 2020                           | 31 augustus 2020
Vanaf Q3/2020 gelden opnieuw de normale betalingstermijnen. 
 
Wat betekent dit concreet?
  • Voor werkgevers met een bankvolmacht zullen we de bijdragen aanbieden ter betaling op respectievelijk 11 juni (voor het 1ste kwartaal) en 29 augustus (voor het 2de kwartaal).
  • Werkgevers zonder een bankvolmacht moeten er voor  zorgen ervoor dat de bijdragen respectievelijk 29 juni (voor het 1ste kwartaal) en 29 augustus (voor het 2de kwartaal) op de rekening van SD Worx staan.
 
Als je als werkgever toch geen gebruik wenst te maken van dit uitstel tot betaling, kan je de bijdragen steeds vroeger betalen. Vermeld in je betaling zeker je aansluitingsnummer bij SD Worx en het factuurnummer.
Laatst aangepast op: 02/06/2020