Als die groep werknemers omwille van de sluiting niet langer tewerkgesteld kan worden, zal ook tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht kunnen ingeroepen worden voor de werknemers tewerkgesteld bij de boekhouding, op de ICT-afdeling,…