De uren die jobstudenten presteren tijdens het tweede kwartaal van 2020 worden niet meegeteld in het ‘studentencontingent’ – de 475 uren die ze mogen werken aan verlaagde zogeheten solidariteitsbijdragen. Deze extra prestaties, die niet meetellen in het ‘studentencontigent’ zullen eveneens onderworpen zijn aan beperkte solidariteitsbijdragen:

·        de student betaalt 2,71% RSZ-bijdragen (in plaats van 13,07% bij een normale tewerkstelling);
·        de werkgever betaalt 5,42% RSZ-bijdragen (in plaats van minstens 25% bij een normale tewerkstelling).