Tijdelijk werklozen door overmacht, SWT’ers en werknemers met onderbrekingsuitkeringen (tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof) kunnen 75% van hun uitkering combineren met loon uit werk.

Werknemers uit de vitale sectoren kunnen hun loopbaanonderbreking, tijdskrediet of themaverlof vrijwillig en tijdelijk opschorten, en na deze crisis opnieuw overschakelen. Tot nu kon dat niet. Tijdens de schorsing van het verlof ontvangt de werknemer geen onderbrekingsuitkering. Deze regel geldt eveneens enkel in april of mei 2020.