Ondernemingen met een tekort aan werk voor (een deel van) hun personeel mogen medewerkers uitlenen aan de kritieke sectoren. De werknemers moeten wel al vóór 10 april 2020 bij de ‘normale’ werkgever in dienst zijn.

Een voorbeeld:
Je baat een doe-het-zelf-zaak uit en hebt 3 werknemers met een rijbewijs C waarvoor er niet meer voldoende werk is. Een collega-ondernemer die brandstof verkoopt en vervoert – en dus behoort tot een essentiële sector – komt handen te kort. Dankzij deze maatregel kun je je 3 medewerkers uitlenen. Samen met hem en je medewerkers kom je tot een akkoord dat de werkinstructies en afspraken zoals duurtijd en verloning bevat. 

Wat je moet weten om aan de slag te gaan:
· toestemming van de sociale inspectie is niet nodig;
· vóór het begin van de terbeschikkingstelling moeten de werkgever, de werknemer en de gebruiker een akkoord ondertekenen met daarin de voorwaarden en de duur;
· om sociale dumping te voorkomen mag het loon van de werknemer niet lager zijn dan dat van de werknemers van de gebruiker met dezelfde functie;
· de uitgeleende werknemer blijft in dienst bij de oorspronkelijke werkgever: het arbeidscontract blijft behouden en de werkgever zorgt voor de uitbetaling van het afgesproken loon en de gebruikelijke payrollverwerking;
· de kosten voor de prestaties worden gefactureerd aan de gebruiker.