Asielzoekers mogen normaal pas na een wachtperiode van 4 maanden na hun verzoek tot asiel werken. Die voorwaarde vervalt nu, als hun asielaanvraag ten laatste op 18 maart 2020 geregistreerd werd.

Als werkgever moet jij zorgen voor een opvangplaats. Zo wordt het aantal verplaatsingen strikt beperkt. De uitzondering geldt tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.