We kennen al een tijdje een onderscheid tussen 2 types van sectoren: kritieke sectoren (ook wel cruciale sectoren en essentiële diensten genoemd) en niet-essentiële sectoren. Voortaan is er ook een 3e type: de vitale sectoren. De maatregelen die werden goedgekeurd zijn, in hoofdzaak, exclusief voor de bedrijven actief in ‘kritieke en vitale’ sectoren. Afhankelijk van je sector, kan je gebruik maken van een bepaalde maatregel.

Ter herinnering, een overzicht van de verschillende types sectoren:

· kritieke (ook wel cruciale sectoren en essentiële diensten genoemd) sectoren = bedrijven die essentieel zijn en ongeacht of social distancing/telewerk wel of niet mogelijk is toch aan de slag kunnen blijven. Uiteraard mits naleving van maximale veiligheidsvoorschriften.
· vitale sectoren zijn beperkt tot:
            - de landbouw (PC144), voor zover de werknemer werkt op de grond van de werkgever;
            - de tuinbouw (PC 145), uitgezonderd bedrijven die tuinen/parken inplanten & onderhouden; 
            - de bosbouw (PC 146); 
            - de uitzendarbeid, voor zover deze werknemers tewerkstellen in één van de vitale sectoren.
· niet-essentiële sectoren: alle bedrijven, die mits naleving van social distancing of organisatie van telewerken kunnen blijven werken.