De werknemer heeft recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn loon, ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen, zoals plechtige communie, huwelijk, overlijden.

De plechtige communies en lentefeesten zijn uitgesteld door de Corona-maatregelen.

Voor andere vormen van klein verlet zal er bij samenloop met tijdelijke werkloosheid geen recht zijn op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. De werknemer is immers reeds om een andere reden afwezig van het werk, nl. omwille van tijdelijke werkloosheid.