België heeft bilaterale sociale zekerheidsverdragen afgesloten met verschillende landen. U kan een overzicht van alle landen waarmee België een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag heeft afgesloten, terugvinden op volgende website: https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/FODSZ_Convention.

Een werknemer die van België naar één van deze landen gedetacheerd wordt, kan onderworpen blijven aan het Belgisch sociale zekerheidsregime wanneer de voorwaarden van het toepasselijk bilaterale sociale zekerheidsverdrag voldaan zijn. Deze verdere onderwerping aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel kan aangetoond worden op basis van het Certificate of Coverage afgeleverd door de Belgische RSZ.

Of de werknemer recht heeft op werkloosheidsuitkeringen is afhankelijk van de inhoud van het bilateraal sociaal zekerheidsverdrag. Bijgevolg moet verdrag per verdrag nagekeken worden of een detachering op basis van het desbetreffende verdrag recht geeft op een eventuele werkloosheidsuitkering. Onze collega’s van het team International Employment adviseren u graag hierover.