Een werknemer die van Belgiƫ naar een ander EER-land of Zwitserland gedetacheerd wordt voor een periode van maximum 24 maanden blijft onderworpen aan het Belgisch sociale zekerheidsregime op basis van de Europese Verordening 883/2004. Deze verdere onderwerping aan het Belgisch sociale zekerheidsstelsel kan aangetoond worden op basis van het A1 document afgeleverd door de Belgische RSZ. Bijgevolg kan de werkgever voor deze werknemer een beroep doen op een Belgische werkloosheidsuitkering voor tijdelijke werkloosheid. Het recht op de tijdelijke werkloosheidsuitkering geldt zowel voor de gedetacheerde werknemer die zijn domicilie in Belgiƫ behoudt als voor de werknemer die zijn domicilie zou overbrengen naar het land van tijdelijke tewerkstelling.
 
Merk op, om recht te hebben op een Belgische werkloosheidsuitkering zal de werkgever moeten aantonen dat de werknemer zijn activiteiten in het land waarnaar hij gedetacheerd is, tijdelijk niet kan uitoefenen.