Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitstel betaling RSZ-bijdrage omwille van zwaar verminderde economische activiteit is een daling van de omzet van de onderneming. Zie voor meer info in de digifaq: "Ik heb mijn onderneming niet volledig moeten sluiten, maar heb wel een zwaar verminderde economische activiteit. Kom ik ook in aanmerking voor uitstel betaling RSZ-bijdragen?".

De RSZ formuleert dit als ‘een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.’

Concreet gaat het over de codes 00 tem 49 in de BTW aangifte. Het totaal van de code 00 tem 47, verminderd met de code 48 en 49.

image.png 304.71 KB